“Genom ett genuint och personligt engagemang i varje projekt strävar vi ständigt efter att skapa hem med spännande arkitektur som knyter an till förutsättningarna på platsen.”

OM OSS

Vår erfarenhet har gett oss en tydlig vision om vad som gör projekt unika och ger bostäder liv. Det som gör att människor hittar hem. 

Genom ett genuint och personligt engagemang i varje projekt strävar vi ständigt efter att skapa hem med spännande arkitektur som knyter an till förutsättningarna på platsen. Det är både ett privilegium och ett stort ansvar för oss som bostadsutvecklare att skapa hem för ett bättre liv.

Vår verksamhet består av att bygga bostäder som utmärker sig genom arkitektoniska kvaliteter, funktionella planlösningar och en omsorg om detaljerna. Med en bakgrund som rådgivare inom bostadsrättsutveckling har vi skaffat oss lång och gedigen erfarenhet och har stor kunskap kring bostadsprojektens alla ingående delar.

GEMENSAMT FÖR VÅRA PROJEKT
Det finns en tydlig röd tråd genom våra projekt. De är alla resultatet av en omsorgsfull bearbetning av de lokala förutsättningarna där vi tillför kvaliteter som resulterar i unika hem.

Vi på Strandlyckan arbetar med eftertänksam design, hållbara materialval och förstklassig arkitektur för att skapa boenden i harmoni med sin omgivning. Istället för att följa konventioner och förlita oss på standardlösningar låter vi engagemang, nyfikenhet och känsla för platsen styra vår process.

VÅRA SAMARBETEN

Våra val av samarbetspartners görs alltid med stor omsorg. Varje projekt har sina utmaningar och förutsättningar vilket ställer stora krav på alla medverkande. Det är vårt jobb att se till att matchningen mellan arkitekt och projekt blir rätt för varje tillfälle och vi är glada över att våra samarbeten har gett oss precis det vi strävar efter, det vill säga boenden utöver det vanliga.    

Andreas Martin-Löf är prisbelönt och internationellt erkänd för sin stilrena arkitektur. Tillsammans arbetade vi med vårt projekt Kungsberget i Båstad som stod färdigt våren 2019. I detta projekt går det inte att ta miste på Andreas unika blick för att skapa funktionella ytor och vackra miljöer. De interiöra detaljerna är utformade med stor omsorg vilket gör att insidan går helt i linje med den magnifika utsidan.

Andreas Martin-Löf

Arkitekt

Maria Arborgh

Landskapsarkitekt

VI SER TILL HELHETEN

För oss är arbetet med de exteriöra miljöerna lika viktiga som de interiöra och att knyta ihop helheten är en mycket viktig del i vårt arbete. Att få arbeta tillsammans med de som är experter på varje specifikt område ser vi som en ynnest.

Maria Arborgh är landskapsarkitekt på den välrenommerade arkitektbyrån Krook & Tjäder. Maria har gjort ett tydligt avtryck i flera av våra projekt. Genom sin förmåga att knyta ihop inne- och utemiljöerna på ett sömlöst och personligt sätt skapar hon hem för aktivitet och avkoppling.

VÅRA PROJEKT

KONTAKTA OSS GÄRNA!

EMAIL: info@strandlyckanprojekt.se

TELEFON: +46 733 92 53 52

Strandlyckan Projekt AB

Södra Promenaden 59

211 38 Malmö