GENOMFÖRT – OM/TILLBYGGNADSPROJEKT

PAULINS TRÄDGÅRD, BÅSTAD

BO MITT I EN GAMMAL ÄPPELODLING

På sluttningen ner mot Laholmsbukten, granne med äppelträden, ligger Paulins Trädgård. En smal stig leder ner mot havet där svalkande bad väntar vid Paulins Brygga. På vägen tillbaka passerar man två tennisbanor som nyttjas flitigt av föreningens medlemmar. Fastigheten användes under många år som semesteranläggning och har alltid sprudlat av liv.

Omvandlingen till bostadsrätter handlade om att känna in miljön och varsamt utveckla potentialen vidare till ett rogivande semester- och permanentboende. Privata uteplatser i flera väderstreck och ett genomarbetat poolområde ger möjlighet till både avskildhet och gemenskap. Utemiljön är det som tydligast ger fastigheten dess unika karaktär.

Framsidan tar avstamp i de befintliga äppelträden med ängsmark och grusstigar medan Innergården har en mer social karaktär där poolområdet ramas in av planteringar med perenner och klätterväxter. Det var med stolthet projektet kunde lämnas över till de nya lägenhetsinnehavarna.

SNABBFAKTA

Inflytt: 2017
Antal bostäder: 10
Storlekar: 40-120 kvm
Arkitekt: Josefin Klein
VÅRA PROJEKT

KONTAKTA OSS GÄRNA!

EMAIL: info@strandlyckanprojekt.se

TELEFON: +46 733 92 53 52

Strandlyckan Projekt AB

Södra Promenaden 59

211 38 Malmö

KONTAKTA OSS GÄRNA!

EMAIL: info@strandlyckanprojekt.se

TELEFON: +46 733 92 53 52

Strandlyckan Projekt AB

Södra Promenaden 59

211 38 Malmö